Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp nhất (phần 4)

Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp được nhà tuyển dụng thường xuyên sử dụng để tìm được ứng viên phù hợp nhất với công việc của công ty. Bạn có thể tham khảo để cùng ôn luyện và học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.

Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp nhất (phần 4)

- During college, how did you spend your summer vacations? (Trong thời gian học đại học, bạn đã trải qua các kỳ nghỉ hè như thế nào?)
Every summers, I had to work to save money for tuition and I took extra English classes. (Mỗi mùa hè, tôi đã phải làm việc để để dành tiền đóng học phí và tôi tham gia các khóa học thêm Tiếng anh.)
- Did you do any internships? (Bạn có đi thực tập không?)
Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is receptionist and my second internship was for Pullman danang beach resort. (Có. Tôi đã đi thực tập hai lần. Lần thực tập đầu cho Khách sạn A la carte Đà Nẵng. Vị trí của tôi là nhân viên lễ tân và lần thực tập thứ hai ở resort Pullman Đà Nẵng.)
- If you could learn something such as a new skill, what would it be? (Nếu bạn có thể học một cái gì đó, chẳng hạn như một kỹ năng mới, thì đó sẽ là gì?)
The next thing I want to learn is how to make web pages. I think this skill can be used anywhere. If I want a personal web site, I would make it myself. (Điều tiếp theo tôi muốn tìm hiểu là làm thế nào để tạo ra các trang web. Tôi nghĩ rằng kỹ năng này có thể được sử dụng bất cứ nơi nào. Nếu tôi muốn có một trang web cá nhân, tôi sẽ tự làm.)
- What is your management philosophy? (Phương châm quản lý của bạn là gì?)
I think management should provide guidance, direction, leadership, and finally set an example to subordinates. (Tôi nghĩ người quản lý nên có khả năng đưa ra sự hướng dẫn, định hướng, có tinh thần lãnh đạo, và cuối cùng là phải là tấm gương cho cấp dưới noi theo.)
- What do you expect from your manager? (Bạn mong đợi gì từ giám đốc của mình?)
The most important thing I want from my manager is constructive feedback so I know where I need to improve. I want to continually grow and having a good manager will help me achieve my goal. (Điều quan trọng nhất mà tôi muốn từ giám đốc của mình là những phản hồi mang tính xây dựng để tôi biết mình cần phải cải thiện điều gì. Tôi muốn mình liên tục phát triển và có một giám đốc tốt giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.)
- What do you know about us? (Bạn biết gì về công ty chúng tôi?)
I heard ABC Company has a great work environment and a place where strong contributors are rewarded. I want to work for a company with opportunities and I know ABC Company provides these things. (Tôi nghe nói Công ty ABC có một môi trường làm việc tuyệt vời và là nơi những người đóng góp sẽ được tưởng thưởng. Tôi muốn làm việc cho một công ty có nhiều cơ hội và tôi biết Công ty ABC đáp ứng những cơ hội này.)
- How long have you been looking for a job? (Bạn đã tìm việc trong bao lâu rồi?)
I sent out my resumes just last week. I'm very excited to join a company where I can help out. (Tôi vừa mới gửi đơn xin việc đi hồi tuần trước. Tôi rất phấn khởi với việc được tham gia vào một công ty nơi mà tôi có thể phụng sự.)
- If you don't understand your assignment and you can't reach your boss, what would you do? (Nếu bạn không hiểu về công việc của mình và bạn không liên lạc được với sếp của mình thì bạn sẽ làm gì?
I would first see what the deadline is and if my manager will be back before the deadline. If not, I would leave a message on my manager's phone. Afterwards, I would ask my peers or other managers to see if they know the assignment. I believe investigating the assignment further will help me understand it. (Trước tiên tôi sẽ xem khi nào là hạn chót và liệu giám đốc có kịp về trước thời hạn này không. Nếu không, tôi sẽ để lại tin nhắn thoại cho giám đốc. Sau đó, tôi sẽ hỏi đồng nghiệp hoặc c ác vị giám đốc khác để xem có ai biết về công việc này không. Tôi tin là tìm hiểu sâu hơn về công việc sẽ giúp tôi hiểu được nó.)
- How If your supervisor tells you to do something that you believe can be done in a different way, what would you do? (Nếu cấp trên yêu cầu bạn làm việc gì mà bạn cho rằng mình có thể làm nó theo cách khác, bạn sẽ làm gì?
I will tell my supervisor an alternative way and explain the benefits. If my supervisor is not convinced, then I'll follow his instructions. (Tôi sẽ nói với cấp trên của mình một phương án thay thế và giải thích cho họ nghe về các điểm thuận lợi. Nếu tôi vẫn không thuyết phục được cấp trên, tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ông ấy.)
- How long do you plan on staying with this company? (Bạn dự tính sẽ làm cho công ty trong bao lâu?)
This company has everything I'm looking for. It provides the type of work I love, the employees are all happy, and the environment is great. I plan on staying a long time. (Quý công ty có mọi điều mà tôi đang tìm kiếm. Loại công việc phù hợp, nhân viên vui vẻ và môi trường làm việc thì rất tuyệt vời. Tôi dự định sẽ làm ở đây lâu dài.)

Hi vọng với những câu hỏi và câu trả lời cơ bản mà chúng tôi giới thiệu trên đây sẽ giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn, chuẩn bị tốt cho các vòng phỏng vấn khi xin việc để có kết quả tốt nhất.
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: