Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp nhất (phần 3)

Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp với cách trả lời thú vị nhưng tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay dưới đây. Bạn có thể tham khảo để luyện tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày nhé.

Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp nhất (phần 3)

- Do you work well under pressure? (Bạn có làm việc tốt khi bị áp lực không?)
During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I'm organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don't let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure. (Trong những lần bị áp lực, tôi cố gắng ưu tiên lập kế hoạch nhiều đến mức tối đa. Sau khi tôi sắp xếp xong, thực ra tôi chỉ cần vùi đầu vào làm việc chăm chỉ theo một cách thông minh. Tôi không để áp lực ảnh hưởng đến tôi. Vì vậy, tôi tin rằng tôi làm việc tốt khi bị áp lực.)
- Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well? (Bạn được xếp vào loại người nào? Một người lường trước được một rắc rối giỏi, hay một người phản ứng lại một rắc rối giỏi?)
I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better. (Tôi nghĩ nếu là cả hai thì tốt. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, tôi nhận ra tôi phản ứng lại những rắc rối giỏi hơn.)
- Are you a risk taker or do you like to stay away from risks? (Bạn là người chấp nhận rủi ro hay bạn là người tránh xa những rủi ro?)
I think it's important to take some risks. I keep the options open and if the reward justifies the risks, I would definitely try. So I'm more of a risk taker. (Tôi nghĩ liều lĩnh quan trọng lắm. Tôi chưa quyết định bây giờ và nếu phần thưởng biện minh cho những rủi ro, thì nhất định tôi sẽ thử. Do đó, tôi là người chấp nhận rủi ro nhiều hơn.)
- Why should I hire you? (Tại sao tôi nên thuê bạn?)
There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%. (Có hai lý do các anh nên thuê tôi. Thứ nhất, khả năng của tôi hoàn toàn phù hợp với các nhu cầu của các anh. Thứ hai, tôi thích và say mê ngành công nghiệp này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.)
- Tell me about a time you made a mistake. (Hãy nói cho tôi nghe một lần bạn mắc phải khuyết điểm)
I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that it was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I learned not to assume through the mistake I made. (Tôi được giao cho một dự án phải hoàn thành trong vòng một tuần.Tôi nắm được dự án đó nhưng lại hiểu sai 1 phần dự án. Sau khi hoàn thành dự án, người quản lý của tôi đã nói với tôi dự án đã hoàn thành không đúng. Tôi thật sự mắc sai lầm do đã giả định sai một trong các phần của dự án thay vì hỏi để được giải thích chi tiết. Tôi nhận ra là không được giả định thông qua sai lầm mà tôi đã mắc phải.)
- What extracurricular activities were you involved in? (Bạn đã tham gia các hoạt động ngoại khóa gì?)
I was involved in our school newspaper. I was one of the writers for two years. (Tôi đã tham gia vào tờ báo của trường. Tôi là một trong những người viết khoảng hai năm.)
- How would your best friend describe you? (Bạn thân nhất của bạn nói về bạn như thế nào?)
I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me. (Tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi nói rằng tôi rất có trách nhiệm. Bất cứ khi nào nhóm bạn của chúng tôi phải hợp tác với nhau trong một hoạt động, họ luôn luôn tin tưởng tôi.)
- How would your professor describe you? (Giáo sư của bạn nói về bạn như thế nào?)
I think my professor would describe me as a great team member and consistent in my school work. (Tôi nghĩ giáo sư của tôi nói tôi là một đồng đội tốt và kiên định trong những công việc ở trường.)

Hi vọng những mẫu câu phỏng vấn mà chúng tôi giới thiệu trên đây sẽ giúp các bạn họctiếng Anh tốt hơn cũng như có được công việc như mong muốn. 
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: