Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp nhất (phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh đơn giản như giới thiệu bản thân, giới thiệu về sở thích hay thế mạnh của bạn… là những câu hỏi thông dụng và thường gặp nhất. Bạn có thể tham khảo những mẫu câu dưới đây để có thêm kinh nghiệm khi đi phỏng vấn cũng như tự học tiếng Anh tốt hơn nhé.

Những câu phỏng vấn tiếng Anh đơn giản thường gặp nhất (phần 1)

- How would you describe yourself? - Anh miêu tả bản thân mình như thế nào
(Tương tự: What are your strengths/positive traits? Why should we hire you?)
I consider myself hardworking/reliable/dependable/helpful/outgoing/organized /honest/cooperative. (Tôi thấy mình là người chăm chỉ/đáng tin/đáng tin cậy/được việc/hướng ngoại/có tổ chức)
I’m a team-player/an experienced team-leader/a seasoned (experienced) professional/a dedicated worker. (Tôi là người có tinh thần đồng đội/một trưởng nhóm có kinh nghiệm/chuyên gia nhiều kinh nghiệm/nhân viên tận tụy)
I’m good at dealing with people/handling stress. (Tôi giỏi thỏa hiệp với mọi người/giải quyết vấn đề áp lực)
I pay attention to details. (Tôi là người chú trọng tiểu tiết)
I understand my customers’ needs. (Tôi hiểu khách hàng của mình cần gì)
I learn quickly and take pride in my work. (Tôi tiếp thu nhanh và tự hào vào những gì mình làm được)
I love challenges and getting the job done. (Tôi thích thử thách và yêu cảm giác hoàn thành nhiệm vụ)
- What kind of qualifications do you have? - Anh có những bằng cấp gì?
I graduated in IT from the University of London. (Tôi tốt nghiệp ngành IT ở Đại học London)
I hold a master’s degree (MA)/a bachelor’s degree (BA) in Modern Languages from the University of New York.  (Tôi sở hữu bằng thạc sĩ/cử nhân ngành Ngôn ngữ Hiện đại của Đại học New York)
I took one year accounting training program at Oxford College. (Tôi dành một năm cho chương trình kế toán ở Cao đẳng Oxford)
I haven’t done any formal training for this job, but I have worked in similar positions and have ten years of experience in this field. (Tôi không được đào tạo bài bản cho công việc này nhưng tôi đã từng đảm nhận vị trí tương tự và có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này)
- Why did you leave your last job? - Vì sao anh nghỉ công việc trước?
I was laid off/made redundant, because the company relocated/downsized /needed to cut costs. (Tôi đã bị cho nghỉ việc/trở thành nhân sự thừa vì công ty tái cơ cấu/thu nhỏ quy mô/cần cắt giảm chi phí)
I wanted to focus on finding a job that is nearer to home/that represents new challenges/where I can grow professionally. (Tôi muốn tìm một công việc gần nhà hơn/mang đến những thử thách mới/giúp tôi phát triển một cách chuyên nghiệp)
- What do you do in your current role? - Vai trò ở công việc hiện tại của anh là gì?
I’m responsible for the recording and conveying messages for the departments. (Tôi chịu trách nhiệm ghi âm và chuyển tin nhắn đến các phòng)
I ensure that high standard of customer care is maintained. (Tôi đảm bảo việc duy trì chất lượng chăm sóc khách hàng)
I liaise with the Business Development and Business Services Units. (Tôi kết nối hai đơn vị dịch vụ kinh doanh và phát triển kinh doanh với nhau)
I deal with incoming calls and correspond with clients via e-mails. (Tôi giải quyết các cuộc gọi tới và trả lời khách hàng thông qua email)
- I’m in charge of the high-priority accounts. (Tôi có trách nhiệm với những tài khoản cần ưu tiên)
- What relevant experience do you have? - Anh có kinh nghiệm gì liên quan tới công việc?
I have worked as a Sales Representative for several years. (Tôi từng đảm nhiệm vị trí Đại diện Kinh doanh trong nhiều năm qua)
I have great people skills: I’ve been working in Customer Service and been dealing with complaints for five years. (Tôi có kỹ năng làm việc tốt với mọi người vì từng làm ở bộ phận dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại trong năm)
- Why would you like to work for us? - Vì sao anh mong muốn làm việc cho chúng tôi?
I would like to put into practice what I learned at university. (Tôi mong muốn được áp dụng những gì được học ở trường vào thực tế)
I’ve always been interested in E-Commerce/Marketing/and your company excels (is one of the best) in this field. (Tôi luôn quan tâm đến thương mại điện tử/marketing và công ty của ông đi đầu trong lĩnh vực này)

Bạn nhớ theo dõi các bài viết tiếp theo để cùng luyện tập và học tiếng Anh, nắm rõ cách trả lời với các câu hỏi đơn giản nhất khi phỏng vấn nhé. 
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: