Cách trả lời phỏng vấn tiếng Anh khách sạn cực hay

Phỏng vấn là vòng giúp bạn thể hiện năng lực, cá tính cũng như mong muốn được làm công việc mình yêu thích. Sau đây là cách trả lời phỏng vấn tiếng Anh khách sạn cực hay mà bạn có thể tham khảo nhé.

Cách trả lời phỏng vấn tiếng Anh khách sạn cực hay

Các vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh cũng là cách giúp bạn thể hiện trình độ giao tiếp tiếng Anh với mọi người, thể hiện năng lực của bản thân và cho nhà tuyển dụng thấy bạn phù hợp với công việc đó. Cùng tham khảo cách trả lời của các mẫu câu hỏi thông dụng khi phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành khách sạn này.
- Could you tell me something about yourself? (Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân bạn được không?)
Thank you for your question.I am pleased to introduce myself that my name is Trinh Kim Chi. I’m 24 years old. I was born in Ha Noi capital.
(Cảm ơn câu hỏi của ông. Tôi rất vui khi được giới thiệu về bản thân mình, tên tôi là Trinh Kim Chi. Tôi 24 tuổi. Tôi được sinh ra tại thủ đô Hà Nội.)
From my CV, you can see that I graduated from VNU in Human Management in 2014…
(Từ CV của tôi, ông có thể biết được rằng tôi đã tốt nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014 chuyên ngành Quản trị nhân lực…)
- Why do you want to become a hotel staff? (Tại sao bạn muốn trở thành một nhân viên khách sạn?)
I always want to become a hotel staff, because the hotel is the best working environment where is very professional and various. This make me to learn more knowledge, experience as well as get more promotion in work.
(Tôi luôn luôn muốn trở thành một nhân viên khách sạn, bởi vì khách sạn là môi trường làm việc tốt nhất, rất chuyên nghiệp và phong phú.Chính điều này giúp tôi học hỏi được nhiều kiến thức,kinh nghiệm cũng như có cơ hội thăng tiến trong công việc.)
- What strong points are you suitable with the position of a hotel staff? (Bạn có những điểm mạnh gì phù hợp với vị trí của một nhân viên khách sạn?)
To become a hotel staff needing many strong points. For myself, I’m good at communication, especially I can use 3 languages influently, including English, Chinese and French. Besides, I’m active and inquisitive.
(Để trở thành một nhân viên khách sạn cần nhiều điểm mạnh. Đối với bản thân tôi, tôi có thế mạnh về giao tiếp, đặc biệt là có thể sử dụng 3 thứ tiếng thành thạo,bao gồm tiếng Anh, Trung Quốc và Pháp. Ngoài ra, tôi là người năng động và ham học hỏi.)
- What do you see as your weakness? (Bạn nhìn thấy ở bản thân có những điểm yếu gì?)
I can see that I have a little experience but I will always strive to learn more experience from the job and life.
(Tôi có thể thấy rằng mình còn có ít kinh nghiệm nhưng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để học hỏi nhiều kinh nghiệm từ công việc và cuộc sống.)
- How will you enhance if customer explains about the service of hotel? (Bạn sẽ xử lý như thế nào nếu khách hàng than phiền về dịch vụ của khách sạn?)
 I will listen to customer who explains about the service of hotel to point out the right and wrong things and then, I will show them about this but always respect them in every case.
(Tôi sẽ lắng nghe khách hàng than phiền về dịch vụ của khách sạn để chỉ ra những đều đúng và sai, sau đó tôi sẽ trình bày về điểm đúng sai đó nhưng luôn luôn tôn trọng khách hàng trong mọi trường hợp)
If the customer is right, I will express my apology from my deep heart. If the customer is wrong, I will point out them to find the best way to enhance this and inform to the leader as soon as possible.
(Nếu khách hàng đúng, tôi sẽ bày tỏ lời xin lỗi thật lòng. Nếu khách hàng sai, tôi sẽ chi cho họ tìm cách giải quyết tốt nhất và thông báo tới quản lý ngay khi có thể)
- Why do you want to become a hotel staff? (Tại sao bạn muốn trở thành nhân viên của khách sạn?)
- I always wanted to work as a hotel staff. I really like the hotel environment and I enjoy talking to different people. This makes me happy in my daily life and that is why I prefer to apply this job.
- Tôi luôn luôn muốn trở thành một nhân viên khách sạn. Tôi thực sự rất thích môi trường làm việc khách sạn và muốn trò chuyện với nhiều người. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày và cũng là lý do tôi ứng tuyển vào công việc này.
- What would motivate you to do the same thing well everyday? (Điều gì thúc đẩy bạn làm tốt những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày?)
- From my point of view, this job is not repetitive. I know that I have to do the same things again and again, every single day. But there are problems you need to solve and new guests you talk to every day. Many different things happen on a daily basis. Some tasks may be repeated every day, but it doesn’t make the time in work boring.
- Theo quan điểm của tôi, công việc này không phải là lặp đi lặp lai. Tôi biết rằng tôi sẽ phải làm cũng một công việc mỗi ngày. Nhưng luôn có những vấn đề cần giải quyết và khách hàng mới để nói chuyện mỗi ngày. Rất nhiều điều xảy đến trong một ngày bình thường. Có thể nhiều nghiệp vụ phải làm đi làm lại mỗi ngày, nhưng không có nghĩa nó làm cho công việc trở nên nhàm chán.
- If customer complained about bad service, what would you do? (Nếu khách hàng phàn nàn về dịch vụ không tốt, bạn nên làm gì?)
- First of all, this is unlikely to happen, as I always do my job in a responsible way and try to exceed the expectations of every guest. But if it happened, I would apologize, ask what I did wrong and try to correct my mistake.
- Trước hết, điều này hiếm khi xảy ra vì tôi luôn làm việc với một tinh thần trách nhiệm vượt quá mong đợi của khách. Nhưng nếu nó xảy ra, tôi sẽ xin lỗi khách, hỏi rằng tôi đã làm sai chỗ nào và cố gắng khắc phục sai sót.

Hi vọng những gợi ý trả lời trên sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho các cuộc phỏng vấn tiếng Anh khách sạn và cùng học tiếng Anh mỗi ngày hiệu quả hơn. 
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: