Các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh kế toán thường gặp

Phỏng vấn là bước cuối cùng để nhà tuyển dụng đánh giá chính xác năng lực của bạn, biết được bạn có phải là ứng viên họ đang tìm kiếm hay không. Để chuẩn bị tốt cho các cuộc phỏng vấn tiếng Anh kế toán, bạn nên có sự chuẩn bị trước bằng cách tìm hiểu những câu hỏi mà các nhà tuyển dụng thường hỏi.

Các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh kế toán thường gặp

Ngoài những câu hỏi về giới thiệu bản thân, kinh nghiệm của bạn với công việc, nhà tuyển dụng sẽ hỏi thêm các thông tin liên quan từ đó đánh giá được năng lực cũng như biết điểm mạnh của bạn trong công việc, từ đó phân công việc làm tốt hơn.
- What are the qualities that make for a good accountant? – Theo bạn để làm một kế toán giỏi cần những phẩm chất gì?
- Tell me about an invoice discrepancy you discovered and how you resolved it? – Hãy nói về một sự chênh lệch hóa đơn bạn phát hiện được và cách giải quyết?
- Give me examples of the accounting reports you have prepared? – Cho tôi xem ví dụ về các báo cáo kế toán bạn đã chuẩn bị?
- What is another name for a real account in accounting? Is it a permanent account or a temporary account? – Tên gọi khác cho một tài khoản thật trong kế toán là gì? Nó là tài khoản vĩnh viễn hay tạm thời?
- Have you ever been involved in an invoice dispute? How did you manage the problem? – Bạn đã bao giờ tham gia vào một cuộc tranh chấp hóa đơn? Bạn làm thế nào để quản lý vấn đề?
- What do you consider to be the biggest challenge facing the accounting profession today? – Theo bạn, thách thức lớn nhất hiện nay với nghề kế toán là gì?
- What is difference between account payable and bills payable? – Bạn cho biết sự khác biệt giữa tài khoản thanh toán và hóa đơn thanh toán là gì?
- What are the steps involved in finalization? – Các bước liên quan đến việc quyết toán là gì?
- Why do you want to work as an accountant? – Tại sao bạn lại muốn làm công việc kế toán?
- Which area of accounting are you strongest? Which area of accounting would you like to improve? – Mảng kế toán nào là thế mạnh của bạn? Và bạn muốn cải thiện mảng nào của kế toán?
- Tell me about a time where you took the lead on an accounting project. What steps did you take to make sure that everybody remained focused on the goal? – Hãy kể về khoảng thời gian mà bạn dẫn đầu một dự án kế toán. Cần những bước nào để đảm bảo rằng tất cả mọi người vẫn tập trung vào mục tiêu.
- Tell me about a time where you took the lead on an accounting project. What steps did you take to make sure that everybody remained focused on the goal? Hãy cho chúng tôi biết về lần bạn đứng đầu trong một chiến dịch tổng hợp kế toán toàn công ty và bạn đã làm thế nào để mọi người tập trung vào công việc
- What accounts payable applications are you familiar with? - phần mền kế toán nào bạn thường xuyên sử dụng
- What are the most important goals of accounts receivable? - mục tiêu quan trọng nhất trong tài khoản phải thu là gì
- What software applications have you used for accounts receivable? - phần mềm ứng dụng nào bạn đã sử dụng cho các tài khoản phải thu
- What do you consider to be the biggest challenge facing the accounting profession today? - Theo bạn, đâu là thách thức lớn nhất của nghề kế toán hiện nay.
- Describe the advantages and disadvantages of the different accounting packages/systems you have used recently in your accountant jobs? - Hãy mô tả lợi ích và bất lợi của các phần mềm kế toán mà bạn vẫn sử dụng
- Give me examples of the accounting reports you have prepared? - hãy nói cho chúng tôi biết về các báo cáo kế toán mà bạn đã chuẩn bị
- What documents are required before verifying invoice? - những tài liệu nào thường được yêu cầu trước khi cấp hóa đơn
- What is difference between account payable and bills payable? - đâu là sự khác biệt giữa tài khoản thanh toán và tài khoản hóa đơn
- Why does a company/business require an Accounts payable process? – Tại sao các doanh nghiệp lại yêu cầu một tài khoản có thể tìm hiểu được cả quá trình thanh toán
- What type of account appear on a post closing trial balance - loại tài khoản có mặt trong bảng cân đối đóng mở là gì
- Please explain end to end process of accounts payable? - hãy giải thích quá trình đóng của một tài khoản là gì
- What are the steps involved in finalization? - quá trình quyết toán cần có những bước liên quan nào

Hi vọng những câu hỏi trong phỏng vấn tiếng Anh kế toán mà chúng tôi giới thiệu trên đây sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn của bản thân cũng như luyện và tự học tiếng Anh tốt hơn.
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: