Bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng Anh xuất nhập khẩu (P2)

Nội dung tiếp theo sẽ gửi tới các bạn những câu hỏi thường gặp nhất về phỏng vấn tiếng Anh xuất nhập khẩu giúp các bạn chuẩn bị thật tốt cho bài phỏng vấn khi đi xin việc của mình. Những câu trả lời gợi ý chỉ nên tham khảo chứ không nên copy nhé.

Bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng Anh xuất nhập khẩu (P2)

Nội dung tiếp theo của những câu phỏng vấn tiếng Anh xuất nhập khẩu các bạn cần chú ý và hãy tự mình đưa ra những câu trả lời cần thiết nhất giúp cho bài phòng vấn của mình tốt nhất nhé.

Câu hỏi 5: Explain import and export manager Job Responsibilities?
Trả lời:
- Managing the development, implementation and maintainence of import and export compliance policies and procedures.
- Developing and executing risk assessment of import and export programs to ensure that all sites follow established policies and procedures.
- Overseeing all import and export activities to ensure compliance with laws and regulations, consulting with legal experts to resolve any legal compliance issues or concerns.
- Conducting training on government laws, rules, and regulations as they pertain to organizational products, services and technologies
Dịch:
- Quản lý sự vận hành, và thực hiện quy trình xuất nhập khẩu đảm bảo tuân thủ các chính sách, và luật lệ.
- Quản lý rủi ro cho các hoạt động xuất nhập khẩu
- Đàm phán với các bên tư vấn luật để giải quyết bất cứ vấn đề phát sinh
- Thực hiện các trainings về luật, chính sách và các quy định, điều lệ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và công nghệ
Câu hỏi 6: Competency Based Import Export Staff interview questions
Những câu hỏi trong mục này:
- Describe a situation in which you had to collect information ( Mô tả một tình huống mà bạn phải đi thu thập thông tin)
- What techinques and tools do you use to keep yourself organized? ( Bạn thường dùng công cụ hoặc kỹ thuật gì để giúp công việc của mình có tổ chức và trình tự hơn)
- Why did you decide to pursue this career? ( Vì sao bạn lại quyết định theo đuổi ngành này)
- How do you feel about taking no for an answer ( Bạn cảm thấy như nào khi nhận được câu trả lời Không)
Câu hỏi 7: Situational Import export assistant interview questions
Nhóm những câu hỏi liên quan:
- How did you handle meeting a tight deadline? ( Làm thế nào để tổ chức tốt một cuộc họp với thời gian rất gấp rút)
- What do you think would you be willing to travel for work? ( Bạn có sẵn sàng đi công tác không)
- What three character traits would your friends use to describe you? ( 3 từ mà bạn bè thường dùng để mô tả bạn )
- What parts of your education do you see as relevant to this position? ( Kiến thức nào bạn đã từng học mà bạn thấy liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyên)
- What support training would you require to be able to do this job? ( Bạn cần training và hỗ trợ gì để có thể làm ở vị trí này )

Những nội dung tiếp theo về phỏng vấn khi xin việc bằng tiếng Anh sẽ được cập nhật liên tục giúp các bạn có thêm nhiều chủ điểm quan trọng cho quá trình học tiếng Anh của mình nhé!
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: