7 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh hay nhất

7 câu phỏng vấn tiếng Anh hay nhất thuộc một số ngành nổi tiếng nhất sẽ được chúng tôi gửi tới các bạn ngay sau đây giúp các bạn có được những tài liệu tự học tiếng Anh thú vị nhất. Hãy cùng luyện tiếng Anh với những câu tiếng Anh dùng cho phỏng vấn thú vị này ngay sau đây nhé!

7 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh hay nhất


Câu hỏi 1:
 “Tell me a little about yourself.” – Giới thiệu về bản thân bạn
Trả lời:
– I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.
Tôi là nhân viên chăm chỉ và tôi luôn muốn được thử sức mình. Tôi thích thú cưng, và lúc có thời gian rảnh, tôi thích thư giãn và đọc báo
Câu hỏi 2:
 “What are your strengths?” – “Điểm mạnh của bạn là gì?”
Trả lời:
– My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satised.
Điểm mạnh nhất của tôi là chăm sóc khách hàng. Tôi luôn lắng nghe và chú ý tới nhu cầu của khách hàng và tôi chắc chắn mang đến cho họ nhiều hơn những gì họ mong đợi.
Câu hỏi 3:
“What are your weaknesses?” – “Điểm yếu của bạn là gì?”
Trả lời:
– I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m denitely studying hard to communicate more eectively.
Tôi thấy điểm yếu nhất của chúng tôi là tiếng anh. Với tôi đây chỉ là vấn đề tạm thời vì tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp tiếng anh hiệu quả hơn.
Câu hỏi 4:
 “What are your short term goals?” – “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?”
Trả lời:
– My short term goal is to position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.
Mục tiêu trước mắt của tôi là tìm được môt vị trí nơi mà tôi có thể sử dụng kiến thức và những điểm mạnh tôi có. Tôi muốn được góp phần vào sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc.

Câu hỏi 5:
“What are your long term goals?” – “Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?”
Trả lời:
– I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.
Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc hơn thế nữa. Điều này có thể hơi tham vọng, nhưng tôi hiểu rằng tôi thông minh và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.
Câu hỏi 6:
Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
Trả lời:
– I’m a team player who has been interpersonal skills.
Tôi là người có tinh thần làm việc nhóm và có kĩ năng giao tiếp tốt.
Câu hỏi 7:
What do you think makes you a good fit for this company?– Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty ?
Trả lời:
– I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative.
Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.
– My analytical nature makes me great at problem-solving.
Tôi thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.

Những nội dung tiếp theo sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật các bạn hãy chú ý tìm hiểu để có được những bài học tiếng Anh thú vị và những tài liệu cho quá trình phỏng vấn xin việc của mình nhé!
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: