2 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp nhất cho kỹ sư xây dựng

Phỏng vấn tiếng Anh ngành xây dựng được chia thành khá nhiều những nhóm riêng và chuyên ngành kỹ sư xây dựng sau đây thuộc tiếng Anh ngành xây dựng. 2 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp nhất cho kỹ sư xây dựng sẽ là tài liệu quan trọng cho các bạn tự học tiếng Anh và chuẩn bị tốt bài phỏng vấn tiếng Anh của mình. Hãy cùng tìm hiểu những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh này ngay sau đây nhé!

2 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp nhất cho kỹ sư xây dựng

Hai câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh này các bạn hãy chú ý chỉ nên tham khảo câu trả lời, không copy câu trả lời.

Câu hỏi 1: WHAT MADE YOU DECIDE TO BECOME A CIVIL ENGINEER? Điều gì khiến bạn trở thành một kỹ sư xây dựng?
Hãy thành thật trả lời với những nhận định của bản thân, sự đam mê của mình với nghề nghiệp.
Các bạn có thể tham khảo câu trả lời sau:
I decided to become a civil engineer because of my father who is a Math teacher. As a child he shared his great love for solving mathematical equations and other types of puzzles with me. He was always asking me to look outside the box to solve each dilemma. He encouraged me to have a quizzical mind and to always explore not only how something was built but also how it worked. He inspired me to figure out if the design could be improved upon by utilizing a different means
Tôi quyết định trở thành một kỹ sư xây dựng vì cha tôi là giáo viên Toán. Khi còn là một đứa trẻ, ông đã chia sẻ với tôi tình yêu tuyệt vời của ông đối với việc giải các phương trình toán học và các kiểu câu đố. Ông ấy luôn yêu cầu tôi suy nghĩ vượt ra khuôn phép để giải quyết từng tình huống khó khăn. Ông khuyến khích tôi có một óc tò mò và luôn luôn khám phá xem không chỉ một cái gì đó đã được xây dựng như thế nào mà còn nó làm việc ra sao. Ông đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi hiểu ra liệu rằng một thiết kế có thể được cải thiện bằng cách tận dụng nhiều phương tiện khác nhau hay không.
Câu hỏi 2: WHAT KIND OF PERSONALITY TRAITS DO YOU BELIEVE A CIVIL ENGINEER NEEDS TO BE SUCCESSFUL? Tính cách nào mà bạn tin rằng một kỹ sư xây dựng cần có để thành công?
Với câu hỏi này, điều mà nhà tuyển dụng mong đợi nhất đó là:
- Một câu trả lời chu đáo bao gồm những gì cần thiết để làm tốt công việc
- Một câu trả lời cho thấy cá nhân có kiến thức về những nỗi thất vọng có thể có trong công việc đặc biệt này
- Một quan điểm toàn diện về ưu và nhược điểm của công việc

Các bạn có thể tham khảo câu trả lời như sau:
I think that civil engineers need to have patience, flexibility and self-discipline to be successful. A deadline can be frustrating, particularly when there are many unexpected delays. But the occupation is extremely rewarding, and it takes a special type of person to excel in this field. Civil engineers have to consider state and local requirements, as well as the needs of the client.
Tôi nghĩ rằng các kỹ sư xây dụng cần phải có sự kiên nhẫn, linh hoạt và kỷ luật để thành công. Một cái hạn chót có thể gây bực bội, đặc biệt là khi có nhiều sự trì hoãn không mong đợi, nhưng nghề nghiệp này cực kỳ xứng đáng, và nó yêu cầu một kiểu người riêng biệt mới có thể vượt trội trong lĩnh vực này. Các kỹ sư xây dụng phải xem xét yêu cầu của nhà nước và địa phương, cũng như nhu cầu của khách hàng.

Những nội dung tiếp theo sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật, các bạn hãy chú ý theo dõi để có được những kiến thức tiếng Anh cần thiết nhất cho mình nhé!
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét: